març 29

Fòrum BANC al Barcelona Innova

Si ets una startup o emprenedor i busques finançament per al teu projecte, participa al fòrum d’inversió d’INNOVA Barcelona, que tindrà lloc el divendres 5 de maig a les 11h.

En aquesta ocasió, el fòrum serà coorganitzat per BANC i Innova Barcelona.

El Fòrum d’Inversió BANC pretén atreure i dinamitzar la inversió privada, especialment dels Business Angels, per a projectes innovadors i emprenedors vinculats al Saló Innova Barcelona.

¡Candidatures acceptades fins el 17 d’abril!

Inscripcions: Correu a:  info@bancat.com

març 16

El Congrés Mundial de l’Emprenedoria (GEC) reuneix 170 països i compta amb BANC com a representant estatal

  • Albert Colomer, director de BANC, l’únic representant estatal de la Global Business Angels Network (GBAN).
  • El Congrés celebrat a Sudàfrica ha sigut el punt de reunió internacional entre emprenedors, inversors i institucions.

Barcelona, 16 de març de 2017. La Global Entrepreneurship Network (GEN) o el que és el mateix, la xarxa mundial de l’emprenedoria, ha organitzat el Global Entrepreneurship Congress a Sudàfrica.

El congrés, que ha durat quatre dies, ha reunit milers d’empresaris, inversors, investigadors i legisladors de més de 170 països per identificar noves formes d’ajudar als emprenedors i a les startups de tot el món.La GEN opera a tot tipus d’economies i cultures i ho fa celebrant fòrums globals, assessorant startups, fomentant la recerca i desenvolupant programes.

El director de la Business Angels Network de Catalunya, Albert Colomer, ha estat partícip de la reunió anual de la GEN on s’ha parlat de l’objectiu de crear un ecosistema empresarial més global. BANC és el representant estatal de la Global Business Angels Network (GBAN), un dels programes internacionals que impulsa la GEN per promoure el paper dels inversors d’startups. El director executiu de BANC també ha participat a la taula rodona d’inversors que s’ha dut a terme a la planta superior de l’edifici de la Borsa de Johannesburg.

Durant la sessió, un grup d’inversors pioners, com per exemple el propi Albert Colomer, han compartit experiències retransmetent la importància de l’emprenedoria com a creadora de llocs de treball, i acceleradora de la innovació i de l’estabilitat econòmica al món. Candace Johnson, presidenta de la xarxa europea de Business Angels (EBAN), també ha participat en l’acte.El Congrés ha finalitzat duent a terme la fundació de la GEN Àfrica, on BANC ha actuat com a padrí.

L’acte ha tornat a demostrar que la xarxa mundial de l’emprenedoria (GEN) actua com a brúixola per ajudar als governs a promoure l’emprenedoria dirigint més eficientment els seus recursos cap als programes i iniciatives que impacten més positivament les societats.

Albert Colomer , amb  David Makhura, President de la Regió de Gauteng (Johannesburg), Jonathan Ortmans President de Global Entrepreneurship Network i Tomie Davis President de África Business Angels a la recepció oficial de clausura de la Global Entrepreneurship Congress 2017, I de Fundació de GEN Àfrica

Sobre BANC

BANC va ser la primera xarxa privada catalana i espanyola de Business Angels, que va néixer per iniciativa de la patronal Cecot i d’Autoocupació, amb el suport de l’Institut Català de Finances (ICF). A l’hora, BANC compta amb el recolzament d’ACCIÓ i està integrada en la Xarxa d’Inversors Privats (XIP), i és membre de la Xarxa Espanyola de Business Angels (ESBAN) i de la European Business Angels Network (EBAN)

 

març 10

BANC visita l’espai de Coworking BCNewt per explicar el paper dels Business Angels

Es va dur a terme una reunió informal per tal de donar a conèixer les opcions de finançament alternatiu

Barcelona, 10 de març de 2017.  L’espai de Coworking BCNewt i la xarxa BANC es van conèixer el passat divendres. És va dur a terme una sessió informal per tal de donar a conèixer el paper dels Business Angels en el finançament de startups.

Alguns emprenedors van assistir a la sessió per aprendre quines són les claus i els moments idonis per obtenir finançament, ja sigui a través de préstecs de finançament alternatiu o d’inversors privats.

La sessió és un primer pas de contacte entre la Business Angels Network de Catalunya i els espais de Coworking, cada vegada més presents a Barcelona.

Aquests espais fomenten el networking, la col·laboració entre emprenedors i la transmissió de coneixements.

Sobre BANC

BANC, primera xarxa catalana de Business Angels, va néixer com a iniciativa de la patronal CECOT i de la Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya (AUTOOCUPACIO) amb el suport de l’Institut Català de Finances (ICF). BANC està integrat a la Xarxa d’Inversors Privats (XIP), es membre de la Asociación Española de Redes de Business Angels (AEBAN), de l’ European Business Angels Network i es membre promotor d’Espanya de la Global Business Angels Network (GBAN).

març 10

BANC visits the BCNewt Coworking space in order to talk about angel investment

BANC and BCNewt talk about different alternative funding options

Barcelona, on February 10th 2017.  The Coworking space and BCNewt banking network met last Friday. It conducted an informal session to publicize the role of Business Angels in financing startups.

Some entrepreneurs attended the session to learn the keys and the right time for funding, either through loans or alternative financing from private investors.

The meeting is a first step contact between Business Angels Network of Catalonia and Coworking spaces increasingly present in Barcelona.

These spaces encourage networking, collaboration between entrepreneurs and knowledge transfer.

About BANC

BANC was the first Catalan and Spanish private Business Angels Network. The organization was founded by the CECOT employers union and Autoocupació foundation, with the collaboration of  ICF (Institut Català de Finances). BANC belongs to the XIP (Xarxa d’Inversors Privats d’Acció), it is a member of the Spanish Association of Business Angels Networks (AEBAN) and the European Business Angels Network (EBAN). BANC is the main promoter in Spain for the Global Business Angels Network (GBAN).

març 01

Èxit de la Founders & Investors Area del 4YFN i del Brokerage del MWC per promoure el networking entre startups i inversors

La zona del 4YFN destinada al Networking va oferir sessions de presentació de projectes

L’ European Business Angels Network (EBAN) va donar el tret de sortida amb l’ajuda de la xarxa catalana de Business Angels BANC i  d’en Mehrdad Piroozram, fundador i inversor de varies startups 

Barcelona, 01 de Març de 2017. El 4YFN (4 Years From Now) és la fira que es centra en el món de les startups. Aquest any ha reunit a 600 startups i a més de 700 inversors.

La fira forma part del Mobile World Congress, que està sent el més multitudinari de tots. Apunt d’acabar l’esdeveniment, tot apunta a que es tornaran a batre rècords tant al 4YFN com al MWC, que s’espera que superi els 101.000 assistents previstos.

El 4YFN, com el seu propi nom indica, intenta mirar cap al futur i preveure quines tendències són les que dominaran el ecosistema empresarial tecnològic. L’objectiu d’aquest és compartir coneixement i fomentar sinergies entre startups i inversors.

Per aquest motiu, la zona de Founders & Investors de la Fira de Barcelona ha presenciat una vintena de Pitching sessions durant els tres dies de fira.

La European Business Angels Network, juntament amb la col·laboració de la Business Angels Network de Catalunya (BANC), va ser l’encarregada de donar el tret de sortida organitzant la primera sessió de presentació de projectes relacionats amb el Fintech i l’ Insurtech.  La sessió va reunir a més de 50 inversors i va ser conduïda per en Mehrdad  Piroozram, fundador i inversor de prestigi internacional.

Per altra banda, el Mobile World Congress ha celebrar el Brokerage event d’ACCIÓ durant els tres primers dies del Mobile. Ha consistit  en un espai que permetia dur a terme reunions programades  entre inversors, consultors i emprenedors per fer Networking.

Per tant, les dues fires han demostrat que el networking és més important que mai, fomentant la col·laboració entre les parts.

març 01

The 4YFN Founders & Investors Area and the MWC Brokerage Event were successful promoting networking in Barcelona

The Founders & Investors Area offered different pitching sessions

The European Business Angels Network (EBAN), with BANC’s collaboration, was the first one to present the pitching session about Fintech

Barcelona, on March 1st 2017.  The 4YFN (4 Years From Now) is a congress specialized on the world of startups. The event has gathered 600 startups and more than 700 investors this year.

The 4YFN belongs to the Mobile World Congress, which has been the most massive comparing with the previous years. The audience will exceed the 101,000 attendees expected.

The 4YFN, as its name suggests, tries to look ahead and predict what trends will dominate the business ecosystem of technology. The aim is to share knowledge and foster synergies between startups and investors.

For this reason, the Founders & Investors area of the Fira de Barcelona has witnessed 20 Pitching sessions during the three days of the fair.

The European Business Angels Network, with the collaboration of the Business Angels Network of Catalonia (BANC), was responsible for giving the first pitching session related to the Fintech and Insurtech.

The session gathered more than 50 investors and was led by Mehrdad Piroozram, founder and international renowned investor.

Moreover, the Mobile World Congress has held the Brokerage Event during these days. It was a space that allowed having scheduled meetings between investors, consultants and entrepreneurs for networking.

Therefore, the two fairs have shown that networking is more important than ever, encouraging cooperation between Business Angels and startups.

febr. 24

Equilibrium, espais de salut cos-ment que busquen el benestar dels seus socis

L’organització creix a bon ritme, i busca finançament amb l’objectiu d’obrir més centres.  

Barcelona, 25 de febrer de 2016. Equilibrium es defineix com un espai de salut  cos-ment multidisciplinari i enfocat a l’atenció personalitzada.

En els seus centres s’ofereix servei de gimnàs, fisioteràpia, entrenament esportiu, nutrició i psicologia. Es presenten com una solució al sedentarisme i l’estrès que viu gran part de la nostra societat.

S’ofereixen diferents packs depenent dels objectius de l’usuari. I també ofereix acompanyament familiar.

Equilibrium vol obrir un nou centre per oferir els seu valor a més usuaris. És per això que busca finançament i ja ha contactat amb varis Business Angels de la xarxa BANC.

Sobre BANC

BANC, primera xarxa catalana de Business Angels, va néixer com a iniciativa de la patronal CECOT i de la Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya (AUTOOCUPACIO) amb el suport de l’Institut Català de Finances (ICF). BANC està integrat a la Xarxa d’Inversors Privats (XIP), es membre de la Asociación Española de Redes de Business Angels (AEBAN), de l’ European Business Angels Network i es membre promotor d’Espanya de la Global Business Angels Network (GBAN).

febr. 16

BANC gives a class about alternative funding to UPF engineers

The engineers who study the subject of entrepreneurship learned how to search funding through angel investment and soft loans

Barcelona, on 15th February 2017.  BANC attended the Pompeu Fabra University to give a class to Engineering students who do the subject of Entrepreneurship.

The subject is taught by Susana Domingo, head of the Innovation Unit of the UPF Business Shuttle and she is also an expert in business strategy. The subject trains future engineers who are interested in starting a business.

The presentation was done by Marc Vila and David Gómez. They discussed the keys and tips for finding alternative funding, either through private investors (Business Angels) or non-bank participatory loans such as Enisa, Emprendetur, etc. The importance of the value proposition was highlighted when they explained how to present the projects to potential investors.

The session was quite informal, where the students were able to ask questions during the class.

About BANC

BANC was the first Catalan and Spanish private Business Angels Network. The organization was founded by the CECOT employers union and Autoocupació foundation, with the collaboration of  ICF (Institut Català de Finances). BANC belongs to the XIP (Xarxa d’Inversors Privats d’Acció), it is a member of the Spanish Association of Business Angels Networks (AEBAN) and the European Business Angels Network (EBAN). BANC is the main promoter in Spain for the Global Business Angels Network (GBAN).

febr. 16

BANC imparteix una classe sobre finançament alternatiu als enginyers de la UPF

Els enginyers que fan l’assignatura d’emprenedoria van aprendre sobre la recerca de Business Angels i de préstecs no bancaris.

Barcelona, 15 de Febrer de 2017.  Dos treballadors de BANC van assistir a la Universitat Pompeu Fabra per impartir una classe als estudiants d’Enginyeria que cursen l’assignatura d’Emprenedoria.

L’assignatura és impartida per Susana Domingo, responsable de la Unitat d’Innovació de la UPF Business Shuttle i experta en estratègia empresarial. L’assignatura forma als futurs enginyers que estan interessats en emprendre un negoci.

La presentació, feta per en Marc Vila i en David Gómez, va tractar sobre les claus i els consells per trobar finançament alternatiu, ja sigui a través d’ inversors privats (Business Angels) o de préstecs tous no bancaris com l’Enisa, Emprendetur, etc.

La sessió va ser bastant informal, on els alumnes van poder anar fent preguntes durant la classe.

Sobre BANC

BANC, primera xarxa catalana de Business Angels, va néixer com a iniciativa de la patronal CECOT i de la Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya (AUTOOCUPACIO) amb el suport de l’Institut Català de Finances (ICF). BANC està integrat a la Xarxa d’Inversors Privats (XIP), es membre de la Asociación Española de Redes de Business Angels (AEBAN), de l’ European Business Angels Network i es membre promotor d’Espanya de la Global Business Angels Network (GBAN).

febr. 15

90% of investment in early-stage companies come from Business Angels

The World Business Angels Investment Forum (WBAF) held in Istanbul gathered the investment ecosystem

Albert Colomer, Board Member of EBAN and BANC’s Director, was present at the event

Istanbul, on February 14th 2017. Following the success of the first World Business Angels Investment Forum (WBAF) held in 2016, this year the event was raising expectations.

The forum was held in Istanbul last Monday 27th, and it has focused on the different options that companies have to boost innovation and bring more value through partnerships with business angels, startups and SMEs.

More than 100 global experts participated in several panels and presentations.

Albert Colomer, BANC’s Director and Board Member of EBAN, participated in two of these panels, debating issues such as the consequences of Brexit on the private investment ecosystem and the effect of the Global Youth Empowerment Fund on project financing.

Private investment and Venture Capital are growing significantly globally. During this first quarter of the year, Venture Capital funds are almost 17% of the funds invested.

The event also highlighted the role of Angel Investment, recalling that more than 90% of investments in early-stage European companies come from Business Angels.

The size of the investment market in start-up companies is over 5.7 billion euros in Europe and more than 20 billion dollars in the US and Canada. The total market size is expected to exceed $ 50 billion by 2020.

It has also been recalled that more than 96% of the world economy is driven by SMEs, startups and entrepreneurs.

Albert Colomer said that many governments have already understood the importance of investment in creating new jobs and promoting social justice, and have therefore implemented new regulations that provide tax incentives for Business Angels and start-ups.